Als je een reis boekt, is het belangrijk om te weten dat De Canada Specialist (handelsnaam van The Travel Company Van Betuw) is aangesloten bij de ANVR, de SGR en het Calamiteitenfonds. Op al onze reizen zijn daarom de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing. Ze vallen ook onder de garantie van de SGR. Dit houdt in dat alle in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR vallen.

Ook vallen onze reizen binnen de grenzen van de garantieregeling onder garantie van het Calamiteitenfonds. Als je een reis- of annuleringsverzekering afsluit bij De Canada Specialist dan zijn de voorwaarden van Europeesche Verzekeringen van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden 
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk bevestigd te worden. Bij annulering door de reiziger (zie artikel 9.2 van de ANVR-reisvoorwaarden), hanteren wij onderstaande annuleringsbepalingen. Naast de administratiekosten zijn de volgende kosten verschuldigd:
a. tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag; de geldende aanbetaling;
b. vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
c. vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
d. vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
e. vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
f. vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

NB: Bij sommige reizen of onderdelen daarvan kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. In dat geval staan de afwijkende annuleringsbepalingen op je factuur/boekingsbevestiging vermeld. Indien de kosten die onze leverancier aan ons berekent hoger zijn dan in het vermelde overzicht, zijn we genoodzaakt om deze extra kosten aan je door te berekenen.

ANVR-reisvoorwaarden
De ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing op al onze reizen. Ze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de SER. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden is rekening gehouden met bestaande wettelijke bepalingen. Bezoek hier de ANVR-website.

Boeken
Je kunt je reis telefonisch of per e-mail, maar natuurlijk ook online boeken. Na boeking betaal je 25% van de reissom aan. Als voor bepaalde reizen een andere aanbetaling is vereist, zullen we dit voorafgaand aan de boeking vermelden. Tegelijk met de aanbetaling dient, indien van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringsverzekering te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor vertrek zijn voldaan.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
De Canada Specialist  (KvK nr. 10036865 is aangesloten bij de SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat vooruitbetaald reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
De Canada Specialist (KvK nr. 10036865) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Privacyverklaring
De Canada Specialist respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en onze reizigers. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Lees onze privacyverklaring.

Yukon Alaska 2018

Vrijblijvend kennismaken?

We kunnen ons voorstellen dat u uw reis naar Canada zo goed mogelijk voorbereid wilt hebben. Uiteraard kunnen wij u via telefoon en e-mail adviseren. Vindt u het prettiger om uw reiswensen op ons kantoor te bespreken, dan is dat ook mogelijk. Maak hiervoor een afspraak met een van onze specialisten. We helpen u graag verder.

Stuur een bericht of bel 024 2060024